Knut Darre Christiansen

Knut Darre Christiansen

Knut Darre Christiansen– Kandidat nr. 21 til bydelsutvalget.

Fødselsår: 1966.
Yrke: sivilingeniør, elkraftteknikk.

Samspill næringsliv – innbyggere

Jeg er opptatt av samspill mellom næringsliv og innbyggere og mener det er viktig med et godt næringsliv som trives og skaper verdier. Et variert miljø med handel, uteliv og tjenesteyting skaper et godt grunnlag for et godt bymiljø.

Trafikk og fremkommelighet

Trafikk og parkering er også viktige spørsmål. Å legge til rette for kollektivbruk og sykkel i vår bydel er av stor betydning siden tilgangen på parkering kan være vanskelig. Jeg vil arbeide for fremkommelighet.

T-bane er viktig

Jeg er også opptatt av T-baneutbyggingen rundt Majorstuen og hvordan traseen til Fornebu skal legges, og er opptatt av hvordan utbygging på Hjortnes skal gjennomføres. Mange saker utenfor vår bydel angår oss.

Teknologi  i eldreomsorgen

I eldreomsorgen vil jeg arbeide for at vi skal ta i bruk ny teknologi som gjør at både hjelpeapparatet og hver enkelt bruker opplever nytteverdien av slike løsninger.

Jeg har Høyrepolitikk i genene og er dermed opptatt av budsjettdisiplin – politikk er prioritering, på alle nivåer.

[framed_box width=»300px» allign= «left]

Kontakt

Tlf.: 91 61 23 67

E-post: knut@darre.no

[/framed_box]