Nei til eiendomsskatt!

Nei til eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er en usosial og urettferdig skatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Det er dyrt nok å bo i Oslo fra før. Høyre sier nei til eiendomsskatt på folks hjem!

Oslo kommunes budsjett er på over 70 milliarder kroner. Politikk handler om å prioritere hva man skal bruke penger på. Dagens byråd har lagt opp til en kraftig utgiftsvekst. Å innføre eiendomsskatt slik Ap-byrådet gjorde, var å skyve politiske problemer over på innbyggerne. Høyre vil redusere utgiftsveksten, men ikke kutte i tjenestene. Høyre klarer å prioritere eldreomsorg, skole, barnehage og kollektivtrafikk samtidig som vi finner rom for å kutte i eiendomsskatten.

En av fire boligeiere i Oslo har måttet betale eiendomsskatt i 2018 til tross for et bunnfradrag på 4,6 millioner kroner. Oslo har allerede Norges dyreste boligmarked, og byrådet har gjort det enda dyrere å bo i byen vår. Eiendomsskatt på bolig er en ren skatteøkning for alle som bor i Norges hovedstad.

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, og dommen viser at Ap-byrådet har opptrådt uprofesjonelt og hastet igjennom en ulovlig eiendomsskatt. Det er bra at innbyggerne som måtte betale eiendomsskatt for 2016 får pengene sine tilbake – det skulle bare mangle.

Med Høyre i byråd fjerner vi hele eiendomsskatten på folks hjem i løpet av 2020!

Se også disse sakene:

 Oslo Høyres program 2019-2023