Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Nominasjonskomiteen i Oslo Høyre har i dag avgitt følgende innstilling på Høyres liste for bystyrevalget i 2023.

kristin
CF-Wesenberg / kolonihaven.no

-Vi har lagt vekt på fornyelse og kontinuitet. Vi er glade for at så mange dyktige mennesker med ulik bakgrunn vil stille opp for Oslo Høyre. Det er representanter fra hele byen og mange nye talenter. Dette sterke laget vil gi Oslo Høyre et godt utgangspunkt for valgkampen, sier Kristin Clemet, leder av nominasjonskomiteen.

Innstillingen er enstemmig, med to unntak.

Dissens plass 5: 10 av komiteens medlemmer (Clemet, Foyn, Fjellstad, Strømsøy Holm, Tveit Erlandsen, Eide, Krohn Gjessing, Hauge, Christiansen og Kviebakk) innstiller på Hassan Nawaz, mens 7 (Tvedten, Seeberg Sidselrud, Nord, Sadlowska, Wist, Burkeland og Osnes) innstiller på Mehmet Kaan Inan. 

Dissens plass 9: 14 av komiteens medlemmer (Clemet, Foyn, Fjellstad, Strømsøy Holm, Tveit Erlandsen, Eide, Krohn Gjessing, Hauge, Kviebakk, Seeberg Sidselrud, Osnes, Nord, Christiansen og Whist) innstiller på Saliba Andreas Korkunc, mens 3 (Tvedten, Sadlowska og Burkeland) innstiller på Jens Jørgen Lie.

Listen vedtas på nominasjonsmøtet mandag 5. desember.

Trykk her for å lese hele innstillingen.