Ny ledelse i bystyregruppen

Oslo Høyres bystyregruppe har i dag konstituert seg og valgt hvilke politikere som skal inneha de viktige toppvervene på rådhuset.

Det er fornyelse, men med god erfaring når Høyre nå har valgt sin nye gruppeledelse i bystyret. Øystein Sundelin overtar etter Eirik Lae Solberg som gruppeleder og Saida Begum blir ny nestleder i bystyregruppen. Sundelin blir leder i Byutviklingsutvalget, mens Begum blir nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget.

Silje Lutro og Anne Rygg blir nye fraksjonsledere, for henholdsvis Kultur- og utdanningsutvalget og Finansutvalget, mens James Stove Lorentzen fortsetter som fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget.

Første bystyremøte i den nye fireårsperioden er i morgen onsdag.

Oslo Høyres nye gruppeledelse i bystyret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øystein Rikheim Sundelin

Fødselsår: 1985

Bydel: Nordre Aker

Yrkestittel: Heltidsombud

Utdanning: Årene på Nordstrand vgs og timene på lesesalen på jussen er verdifullt, men møtene med de som bor og jobber i Oslo er det viktigste å ha med seg som politiker.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring: Jeg har tre perioder bak meg i bystyret, hatt gleden av å delta i Oslo Høyres politiske og organisatoriske arbeid like lenge samt bidratt for Høyre på Stortinget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saida Roshni Begum

Fødselsår: 1987

Bydel: Grünerløkka

Yrkestittel: Fraksjonsleder i Kultur- og utdanningskomiteen for Oslo Høyres bystyregruppe

Utdanning: Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:  Høyres ordførerkandidat 2019, Fraksjonsleder i Kultur- og utdanningskomiteen for Oslo Høyres bystyregruppe,  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Justispolitisk rådgiver, Høyres stortingsgruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Haabeth Rygg

Fødselsår: 1973

Bydel: Frogner

Yrkestittel: Daglig leder Jibb kommunikasjon og seiler som skipper

Utdanning: Cand Mag fra Universitetet i Oslo, mellomfag statsvitenskap, Russland- og Østeuropakunnskap, matte og fysikk.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:  Ledet NAFs forbrukeravd, Fagdirektør transport og offentlige tjenester Forbrukerrådet, kom sjef NSB, politisk rådgiver MOD,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silje Lutro

Fødselsår: 1996

Bydel: Alna

Yrkestittel: Politistudent

Utdanning: Befalsskolen for Sjøforsvaret, samt to avdelinger på rettsvitenskap ved UiO.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring: Varamedlem til Oslo bystyre 2015-2019, representant Alna bydelsutvalg 2015-2019, 1. nestleder i Oslo Unge Høyre 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Stove Lorentzen

Fødselsår: 1957

Bydel: Vestre Aker

Yrkestittel: Komitéleder Helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre

Utdanning: Sjøkrigsskolen OMA III, Bachelor økonomi Université de Lausanne, MBA IMI-Geneve.

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring: Jeg har jobbet 28 år i næringslivet. Har vært medlem av Oslo bystyre i 7 år, 4,5 år som heltidsombud