Ny ledelse i Oslo Høyre

Heidi Nordby Lunde og Eirik Lae Solberg ble i dag enstemmig valgt som leder og nestleder av Oslo Høyre for de neste to årene.

Heidi Nordby Lunde og Eirik Lae Solberg ble i dag enstemmig valgt som leder og nestleder av Oslo Høyre for de neste to årene.

Nordby Lunde overtar lederklubba etter Nikolai Astrup, som har vært leder av Oslo Høyre siden 2012.

– Det er utrolig hyggelig å få tilliten til å ta Oslo Høyre videre. Ambisjonen er selvsagt både å utvikle organisasjonen og samtidig formulere visjonen om Oslo som vi skal gå til valg på i 2019. Oslo som nærings- og kunnskapsby må utvikles, vi må inkludere og integrere bedre og vi må sørge for å trygghet i hverdagen til folk flest. Nå har alle tillitsvalgte fått beskjed om å komme seg ut og snakke med innbyggere, organisasjoner og næringslivet for å få innspill til hvordan vi kan gjøre byen bedre. Dette arbeidet gleder jeg meg til, sier nyvalgt leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde.

Heidi er den andre kvinnelige lederen av Oslo Høyre, den første var Heidi Larsen som var leder fra 2004 til 2006.

Eirik Lae Solberg etterfølger Kristin Vinje som nestleder. Kristin Vinje har vært nestleder i Oslo Høyre siden 2012.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Heidi og resten av Oslo Høyre. Vi har en viktig jobb å gjøre fram mot kommunevalget neste år. Vi skal utvikle politikken vår videre til beste for Oslos innbyggere. Tidlig innsats i skolen er den beste investeringen vi kan gjøre for barna våre for å gi dem en god start i livet. Vi skal være offensive og nytenkende på miljø uten å gjøre livet vanskeligere for innbyggerne, og vi skal gjennom nye tiltak for mer vellykket integrering gi muligheter til alle som bor i Oslo.

Nye medlemmer til arbeidsutvalget

I tillegg til at partiet har fått ny leder og nestleder, ble det også valgt inn to medlemmer av arbeidsutvalget og leder av kvinneforum.

Fabian Stang ble gjenvalgt til arbeidsutvalget og med seg får han Camilla Strandskog. Hun er politisk rådgiver for kommunalminister Monica Mæland.

Ny leder av kvinneforum ble Pia Farstad von Hall, også hun vil møte i Oslo Høyres arbeidsutvalg de neste to årene. Hun er fraksjonsleder for byutvikling i Oslo bystyre.