Ny parole: Ja til kvinneprofitt

Vi må slutte å tenke at kvinner skal drives av en indre uselvisk offervilje når de er eiere. Ellers vil gutta alltid tjene mye mer enn oss, mens vi fortsetter å ergre oss over at de gjør det.

Anne Lindboe ordførerkandidat

I år er det 113 år siden kvinner fikk stemmerett på like vilkår som menn ved kommunevalg i Norge, og 110 år siden vi kunne stemme frem en statsminister for første gang. Bare New Zealand og Finland var foran oss i løypa.

I over hundre år har vi kjempet for like juridiske rettigheter, likelønn og flere kvinner i ledende stillinger. Du skal i dag lete godt for å finne noen som på alvor mener at kvinner og menn ikke fortjener lik lønn for likt arbeid. Det gamle kravet vil likevel med stor sannsynlighet ende opp som en av parolene 8. mars i år også.

Jeg mener parolene må oppdateres.

Norge er i stor grad et likestilt land. Lønnsforskjellene minker, andelen som sparer er forholdsvis jevnt fordelt mellom kjønnene. Det samme er ansvaret for økonomien i hjemmet, men økonomisk likestilling er det ikke.

Det sies at vi ikke kan styre verden uten å eie den, og Norge eies i hvert fall ikke av kvinner:

  • Kvinner eier bare 20 prosent av de private aksjeverdiene på Oslo Børs.
  • Menn hentet i fjor ut om lag 65 milliarder kroner mer enn kvinner i profitt.
  • 80 prosent av alle aksjeselskap startes av menn.
  • I 2020 ble hele 99 prosent av all risikokapital investert i mannlige gründere.

Disse enorme forskjellene fanges opp i det som heter kapitalgapet. Det er i dag så stort at full økonomisk likestilling mellom kvinner og menn er en utopi. Derfor må kvinner investere mer, satse mer, eie mer, og selge mer.

Sesong tre av Exit har hatt premiere. I jakten på profitt, utbytte, gevinst eller fortjeneste, kall det hva du vil, skyr hovedpersonene ingen midler. Miljøet som skildres er kynisk gutteklubb og er ikke god pr for finansbransjen. Hverken for kvinnelige eller mannlige aksjemeglere, investorer eller gründere. I hvert fall ikke for alle oss som er opptatt av etiske og bærekraftige investeringer.

Kvinnelige investorer og aksjemeglere er fraværende i serien og dessverre sterkt underrepresentert i virkeligheten. Det må vi gjøre noe med, men det er lettere sagt enn gjort. Særlig i en tid hvor hvordan vi tjener penger er blitt en politisk markør.

Tenk «velferdsprofitt».

Selvsagt skal ansatte i selskaper som tilbyr omsorgstjenester til det offentlige ha konkurransedyktige og gode lønns- og arbeidsvilkår. Uavhengig av om de er kvinner eller menn. Hvis ikke kan det nesten være det samme, men det er ikke blant ansatte den største økonomiske ulikheten oppstår. Det er når vi ser på hvem som har investert i og eier selskapene. Det er særlig her jeg møter fordommene. Først og fremst fra mine medsøstre på den politiske venstresiden.

Forleden ble jeg kritisert av en kvinnelig arbeiderpartitopp etter å ha besøkt en privat barnehage sammen med en avis for å understreke betydningen av forutsigbare økonomiske rammebetingelser. Ap-toppen hevdet at «ildsjelene og de kvinnelige barnehagegründernes konsept aldri var å hente ut masse overskudd fordi de var genuint opptatt av barn og barnehagetilbudet».

Det er nettopp dette tankegodset som er problemet. Det er fordomsfullt og gjennomsyret av forestillingen om at kvinner hverken skal eller vil skape arbeidsplasser og tjene penger. I stedet skal vi drives av en indre uselvisk og altruistisk offervilje fordi vi er så inderlig glade i skifte bleier på andres barn og ta av og på parkdresser.

Hvis de private investeringene og lange arbeidsdagene fører til at barnehagen blir god og populær, må vi for all del sørge for at driften ikke går med overskudd slik at vi kan ta utbytte. Vi må i hvert fall ikke selge med profitt når vi har lyst til å finne på noe annet.

Vi må slutte å tenke sånn. Ellers vil gutta alltid tjene mye mer enn oss, mens vi fortsetter å ergre oss over at de gjør det.

Jeg heier på alle kvinner, uansett om de jobber i barnehager eller sykehjem, eller om de er inne på eiersiden. 8. mars er like viktig for alle. Så i år vurderer jeg å lage min egen fane. På den skal det stå: «Bekjemp kapitalgapet. Ja til kvinneprofitt.»

Blir du med?