Ny undersøkelse: Flertallet er positive til en velferdsmiks

Ifølge Kantars helsepolitiske barometer 2022 synes folk at velferden ikke blir bedre av å sette halve laget på benken. Vi trenger alle gode krefter hvis vi skal fortsette å fornye og forbedre velferdstjenestene de neste årene. Offentlig sektor innen helse- og omsorg har ikke monopol på gode ideer, selv om det gjøres veldig mye godt arbeid der. Derfor trenger vi også de private aktørene på laget.

Hassan Nawaz
Hassan Nawaz, helsepolitisk talsperson.

Ingen er uenige om at den offentlige helsetjenesten er og skal være ryggraden i norsk helsetjeneste, men undersøkelsen bekrefter hvor viktig det er med et supplement av private aktører. Folk ser i større grad at det er behov for at alle gode krefter bidrar. Det gode samspillet har Oslo vært tjent med gjennom mange år – frem til dagens byråd eksplisitt valgte å innføre enfold i omsorgstjenesten, mindre innovasjonskraft og mindre samspill. Godt offentlig/privat samarbeid sikrer oss fleksibilitet, mangfold og robusthet i møte med utfordringene. Det å gi pasienter gode helsetjenester, handler først og fremst om kvalitet, ikke leverandør, sier Hassan.

Få med deg hele undersøkelsen her: https://kantar.no/kantar-tns-innsikt/helsepolitisk-barometer-2022/