Oslo Høyre beklager feil i annonsering

Oslo Høyre beklager at vi inkluderte Søndre Nordstrand i en annonsekampanje om beboerparkering som bare skulle ha omfattet Groruddalen. Vi kvalitetssikret ikke innholdet godt nok før publisering. Annonseinnholdet rettet mot Søndre Nordstrand er nå fjernet, og vi har lært vi må gjøre jobben vår bedre.

Heidi Larssen
Sjefsekretær i Oslo Høyre