Pressemelding fra byråd for byutvikling: Utvidelse av park på Økern

Pressemelding publisert på Oslo kommunes nettside 18.04.24.

Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim. Bilde: Bymiljøetaten / Oslo kommune.
Illustrasjon av Bjørbekk & Lindheim. Bilde: Bymiljøetaten / Oslo kommune.

Byrådet vil at den planlagte parken på Økern skal utvides med omtrent 6800 kvadratmeter.

– Det er viktig for oss at nærmiljøet på Økern blir ivaretatt og at vi tilrettelegger for mer grønt og rekreasjon i et område som er under sterk vekst, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

I sommer vedtok Oslo bystyre en reguleringsplan for den kommunale tomten Økern torgvei 6 med omtrent 900 boliger, en park på 39 dekar, ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage. Lokalmiljøet har involvert seg sterkt i utviklingen av Økern, og blant annet ønsket seg flere idrettsflater og mer grønt i sitt nærområde.

– Byrådet setter nå i gang en begrenset omreguleringsprosess for å utvide parken. Det er viktig for oss at vi får en bred medvirkningsprosess i det videre arbeidet, og vi vil også at nye idrettsflater blir vurdert i utvidelsen av parken, sier Stove Lorentzen.

Det er ikke hele planen som skal gjøres om. Byrådet ber om en omregulering av felt 3 og 4 på den sørøstre delen tomen for å utvide parken. Utvidelsen skal ikke forsinke bygging av den planlagte ungdomsskolen, flerbrukshallen eller den allerede prosjekterte parken.

Se illustrasjon av felt 3 og 4 (PDF, oslo.kommune.no).

– Skolen, flerbrukshallen og parken er sårt tiltrengte tilbud i nærmiljøet og det er viktig for byrådet at dette kommer på plass til planlagt tid, sier byråden.

Ferdigstillelse av skole med flerbrukshall, barnehage og park er planlagt til skolestart 2027.