Valgkomiteen innstiller leder av Oslo Høyres Kvinneforum og AU-medlem

Valgkomiteen har lagt frem en enstemmig innstilling på Ragnhild Berg Nilsen som leder av Oslo Høyres Kvinneforum og Jens Jørgen Lie som medlem av Arbeidsutvalget i Oslo Høyre.

Jens Jørgen Lie og Ragnhild Berg Nilsen
Jens Jørgen Lie og Ragnhild Berg Nilsen.

– Valgkomiteen er veldig fornøyd med denne innstillingen, og mener begge to sammen med innstilt leder og nestleder vil utfylle hverandre godt i Oslo Høyres Arbeidsutvalg, sier Sverre K. Seeberg, leder av valgkomiteen. Fra før av har komiteen innstilt Mudassar Kapur som leder og Ingeborg Tennes som nestleder. 

Ragnhild Berg Nilsen (28) er utdannet advokat og arbeider i dag i advokatfirmaet SANDS. Tidligere har Ragnhild jobbet i både Elden Advokatfirma AS og i Tommessen. I tillegg har Ragnhild en del politisk erfaring – både som fylkesleder i Troms Unge Høyre, politisk rådgiver for EU- og EØS-minister og minister for nordisk samarbeid, samt vært sentralstyremedlem i Unge Høyre. Ragnhild har også vært medlem av kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø, har erfaring fra Tromsø Høyres Kvinneforum, og er bosatt i bydel Gamle Oslo.

Jens Jørgen Lie (56) har utdanning ved Handelshøyskolen BI. Han har blant annet vært daglig leder i kirkelig fellesråd i Oslo og politisk rådgiver i Oslo Høyres bystyregruppe. I tillegg har Jens Jørgen arbeidet med bemanning og rekruttering i både Helsenor AS, Agito, Legevisitten AB og Proffice Care AB og som rådgiver i JKS AS. De siste åtte årene vært bydelsutvalgsleder i bydel Frogner, hvor han også er bosatt. 

Eventuelle spørsmål rettes til valgkomiteens leder Sverre K. Seeberg – 90984396