Avfallshåndtering

Det skal være lett å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Da må det gjøres enda enklere enn i dag å kildesortere avfallet, både i private husholdninger og i private og kommunale virksomheter.

I dag finnes det mange nyskapende og klimavennlige måter å håndtere avfall på, og teknologien på feltet er stadig i utvikling. Derfor er det viktig å sikre at alle gode krefter kan bidra med effektive og klimavennlige løsninger for å håndtere Oslos avfall.

Oslo Høyre vil:

  • Gjennomføre fangst og lagring av karbongasser fra Klemetsrud, i samarbeid med staten og industrielle aktører.
  • Gjøre kildesortering i offentlig virksomhet og næringsvirksomhet obligatorisk. Henstille til staten å kildesortere i statlige virksomheter i Oslo.
  • Prøve ut en egen ordning med returpunkt av glass og metall i husholdninger, sameier og borettslag.
  • Redusere avfallsgebyrer til sameier og borettslag som installerer nedgravde og lukkede avfallsbeholdere.
  • Supplere søppelbøttene i gater og parker med små returpunkter for glass, plast, papir og tomflasker, og øke kapasiteten deres.
  • Benytte teknologiske løsninger for å effektivisere renovasjonen, for eksempel for å vise når søppelbeholdere er fulle.
  • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale virksomheter, med det mål å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.