Oslo Høyres politiske saker

Her finner du oversikt over Oslo Høyres politiske temaer basert på vårt program.

Oslo Høyres politikk fra A til Å

A

Avfallshåndtering

Aktivitet, måltidsglede og fellesskap

B

Barnehager for læring og lek

Barnehage og skole i verdensklasse

Barnevernet

Bedre helsehjelp

Bedre kollektivtilbud

Blågrønne Oslo

Bruk av digital teknologi

Byutvikling og trivelige bomiljøer

D

Dyktige lærere og skoleledere

E

Eiendomsskatt

Eldreomsorg

En by for alle

En ny sjanse

F

Folkehelse

Fremtidens sykehjem

Frivilligheten

G

Gode lokale bomiljøer

Gode og trygge læringsmiljøer

H

Historiske Oslo

Handel

I

Idrettsbyen

Inkluderende fritids- og aktivitetstilbud

Inkluderende oppvekstmiljø

K

Klima og miljø

Kollektivtrafikk og veiutbygging

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Kunnskap og læring i grunnskolen

Kunnskap og læring i ungdomsskolen

Kunnskap i skolen

L

Lokale utslipp

Levende bysentrum

M

Mangfoldig og inkluderende by

Miljø og biologisk mangfold

Miljøvennlig transport

Muligheten til å bo hjemme lenger

N

Næringsliv

Ny transportteknologi

O

Omsorg ved livets slutt

Oslo som kulturby

P

Personer med nedsatt funksjonsevne

Psykiatri og psykisk helse

R

Ren byluft

Rus

S

Språkkunnskap

Språk, arbeid og kompetanse

Sykkelbyen Oslo

T

Tilrettelegge for mobilitet

Trygge og inkluderende byrom

Turisme

U

Ung helse

Universitetsbyen Oslo

V

Valgfrihet i eldreomsorgen

Vei- og kollektivnettet

Verdig rusomsorg

Videregående læring for fremtiden

Y

Yrkesfag

Ø

Økt kunst- og kulturtilbud til barn og unge

Lurer du på mer om vår politikk?

Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du kontakte oss. TA KONTAKT