Ny transportteknologi

Oslo Høyre vil ta i bruk ny teknologi på transportområdet for å bedre transporten i Oslo, og vil:

  • Iverksette satellittbasert veiprising så raskt som mulig i Oslo, forutsatt at personvernet ivaretas.
  • Justere betaling i veiprising ut fra det enkelte kjøretøys utslipp.
  • Justere kostnaden for å kjøre etter graden av luftforurensning.
  • Etablere løsninger som kombinerer insentivene i veiprisingen og i kollektivtrafikken, slik at det lønner seg å velge mer miljøvennlige transportløsninger.
  • Ta i bruk ITS (intelligente transportsystemer) for å gi bedre sikkerhet og utnytte transportkapasiteten mer effektivt.