Levende bysentrum

Et godt byliv skapes av menneskene som bruker byen. Oslos urbane kvaliteter gjør byen til et attraktivt sted å bo og Oslo sentrum til et godt møtested for innbyggere og besøkende. Et levende sentrum krever flere boliger, åpne møteplasser, gode kulturtilbud og variert handel.

Oslo Høyre vil:

 • Prioritere byggesaker i Plan- og bygningsetaten som gir flere boliger i sentrum.
 • Arbeide for en plassering av Kiel-fergens terminal som muliggjør bedre byutvikling på Filipstad. Etablere flere boliger i Vika og koble sammen Vika og Filipstad.
 • Legge til rette for et betydelig antall boliger i Kvadraturen.
 • Legge til rette for nye boligprosjekter mellom eksisterende bygg og på toppen av eksisterende bygg.
 • Åpne opp gårdsrom i sentrum for å skape nye byrom og gjennomgangsårer.
 • Ruste opp byrommene i Kvadraturen og oppgradere byinventaret.
 • Som utgangspunkt i nye reguleringssaker legge inn publikumsrettede aktiviteter i første etasje av sentrumsbygninger.
 • Etablere flere benker og sittegrupper på byens torg og møteplasser.
 • Utvikle et parkområde på Tullinløkka, samt vurdere kulvert under bakken som kan gi sammenhengende park med universitetshagen til UiO.
 • Legge til rette for etablering av leke- og møteplasser for barn og ungdom, gjerne i forbindelse med parker og grøntområder.
 • Sørge for at etablering av permanente terrorsikringstiltak i parker og gater viser respekt for omgivelsene og ivaretar estetiske krav.
 • Arbeide for et godt tilpasset regjeringskvartal på Hammersborg.