Bedre kollektivtilbud

For å bedre kollektivtilbudet vil Oslo Høyre:

  • Gjennomføre modernisering av T-banens signalanlegg for å øke kapasiteten i T-banesystemet.
  • Opprette bussterminaler ved kollektivknutepunkt for å redusere antall regionbusser som kjører inn til sentrum.
  • Sikre bussene bedre fremkommelighet, for eksempel ved flere egne traseer og høyere prioritering i lyskryss.
  • Legge til rette for innovasjon i kollektivtrafikken, som for eksempel selvkjørende busser.
  • Utvikle et billettsystem som skaper insentiver til å reise mer kollektivt.
  • At Ruters busser i byen skal være fossilfrie innen 2020. Dagens fossile busser og ferger skal erstattes med elektriske busser og andre nullutslippsbusser. Oslo Høyre ønsker også at det samme kravet skal stilles til regionbussene.
  • Øke tilgjengeligheten for billettkjøp hos Ruter, slik at turister, tilreisende og innbyggere uten smarttelefon enkelt kan kjøpe billetter.
  • Ikke lenger stille krav om at det skal være mulig å kjøpe billett ombord på buss og trikk.