Historiske Oslo

Oslo har en unik historie med mange verdifulle historiske bygninger som det er viktig å ta vare på. Oslo Høyre ønsker å gjøre gamle og historiske bygninger tilgjengelige for flere av byens innbyggere og åpne opp for at de kan brukes på nye måter. Det er viktig at kommunen samarbeider godt med private i utviklingen av kulturbygg i sentrum.

Oslo Høyre vil:

  • Utvikle Middelalderbyen som område og knytte det sammen med Ekebergåsen og Fjordbyen, slik at området blir en tilgjengelig møteplass og et helhetlig byrom. Det er en målsetting å gjenskape torget ved å flytte bussrutene vekk fra det samt gjenoppføre deler av et middelaldersk bymiljø ved vannspeilet. Lokomotivverkstedet i Middelalderparken tilrettelegges f.eks. som kunstnerverksted og formidlingslokale.
  • Rehabilitere og skape ny funksjonalitet til Oslos historiske bygg og områder, og vurdere opprustning, belysning, sikring og nye funksjoner som styrker områdene og gjør dem mer attraktive. Dette bør gjerne gjøres i samarbeid med næringsliv og lokale aktører.
  • Selge gamle Deichmanske hovedbibliotek.
  • Vitalisere Kvadraturens bymiljø ved at Samtidsmuseets gamle bygning på Bankplassen åpnes for publikumsrettet aktivitet.
  • Utvikle Botsfengselet med særlig vekt på tilgang for allmennheten.
  • Støtte opp om Klimahuset ved Botanisk hage.
  • Videreføre Nasjonalgalleriet som museum.
  • Styrke vedlikeholdet av kirkebygg og sikre viktige kulturhistoriske bygninger.
  • Tilrettelegge på best mulig måte for at regjeringens beslutning om å bygge et nytt vikingtidsmuseum realiseres raskt.