Økt kunst- og kulturtilbud til barn og unge

Å tilby gode tilbud til barn og unge innen kulturfeltet er et viktig bidrag for både lek, læring og dannelse. Oslo Høyre vil at alle barn og unge skal få tilbud om både å oppleve og utøve kunst- og kulturaktiviteter.

Oslo Høyre vil:

  • Prioritere støtte til virksomheter som har kulturtilbud til barn og unge.
  • Styrke tilbud som har barn og unge som målgruppe, som Den kulturelle skolesekken og Ung Kultur Møtes (UKM).
  • Bidra til at kulturtilbudet ved etablerte kulturinstitusjoner brukes mer når det satses på Den kulturelle skolesekken.
  • Øke dekningsgraden for Kulturskolen og arbeide for flere kulturstasjoner i byen.
  • Videreutvikle tilbudet til barn og unge ved Oslo Nye Teater og legge inn tilskuddet til teateret som egen post i Oslo kommunes budsjett.
  • Etablere minst tre nye Biblo (etter modell av Biblo på Tøyen), slik at det er Biblo både i øst, syd, nord og vest i Oslo.