Et godt liv – hele livet

Eldre er ikke hva de en gang var. Dagens pensjonister har lengre utdannelse, mer ressurser og bedre forutsetninger for å leve aktive liv enn tidligere generasjoner.

Eldre mann og mannlig sykepleier

Mange bor hjemme, er i god form og ønsker fortsatt å bidra i samfunnet. Det skal vi legge til rette for. Samtidig er det å få hjelp når man trenger det, viktig for trygghet og livskvalitet. Vår holdning er at alle som ønsker å bidra til en bedre eldreomsorg, bør ønskes velkommen – også private selskaper. Vi tror ikke på å tvinge én løsning på alle, men vil heller legge til rette for tjenester tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Ved å la private aktører overta deler av kommunens omsorgstilbud får vi nye løsninger som gir de eldre en hyggeligere og mer meningsfull hverdag, med for eksempel pub, kino og butikk på sykehjemmene. Oslo Høyre vil ha en eldreomsorg for alle, også for de som ønsker å bo på et privatdrevet sykehjem.

OSLO HØYRE VIL:

  • at alle eldre som kan og ønsker det, skal få bo hjemme så lenge som mulig
  • at alle som trenger hjemmetjenester eller sykehjemsplass, skal få velge mellom kommunale, ideelle eller private løsninger på kommunens regning
  • sikre at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem dersom de ønsker det
  • at de eldre får færre syke og hjelpepleiere å forholde seg til i det daglige
  • sørge for at de som mottar omsorgstjenester, får god, næringsrik mat til normale spisetider