Barnehage og skole i verdensklasse

Barnehagene er viktige for språkutvikling, samspill med andre barn og voksne, og som en forberedelse til skolestart i trygge rammer preget av mest mulig lek, lærelyst og læringsglede.

I dag er det for store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene, og altfor mange barn begynner på skolen uten å kunne godt nok norsk. For Høyre er det viktig at alle barnehager har et godt pedagogisk tilbud, og at barna får utviklet sitt potensial på best mulig måte.