Universitetsbyen Oslo

Oslo Høyre vil fremme Oslo som en attraktiv universitetsby, der universitetene, næringslivet og kommunen samarbeider tettere. Oslo kan for eksempel inngå konkrete samarbeidsavtaler med universitetene og næringslivet innen helse og velferd, oppvekst og utdanning, innovasjon og omstilling, byutvikling og smart by, etter modell av Universitetsskolene og Universitetsbarnehagene.

Målet er at kommunens institusjoner skal være forsøkslaboratorier for nye ideer og tjenestedesign. Det vil komme alle Oslos innbyggere til gode, og det vil gjøre Oslo til en mer attraktiv arbeidsgiver og samfunnsutvikler.

For at Oslo skal bli ledende på forskning og innovasjon, ønsker vi å etablere egne innovasjonsdistrikter der man samlokaliserer byens kunnskapsinstitusjoner, studentboliger og næringsliv. Hovinbyen, Blindern, Gaustad, Marienlyst og Nydalen er eksempler på områder som kan brukes til å utvikle slike sterke kunnskapsklynger. Oslo Høyre vil sikre et tett samspill mellom kommunen, akademia og etablert og nytt næringsliv.

Oslo er en svært populær studentby, og flere av landets beste utdanningsinstitusjoner ligger i byen vår. Oslo skal være en god og attraktiv by å studere i, og vi vil legge til rette for det blant annet gjennom studentvennlig kollektivtransport, et rikt kulturliv og et godt og moderne tjenestetilbud.

Oslo Høyre vil:

  • Styrke kommunens tjenestetilbud ved å etablere Universitetsbyen Oslo.
  • Utvikle innovasjons- og kunnskapsklynger i byen med utgangspunkt i områder med potensial for tett samspill mellom akademia og næringsliv.
  • Styrke inkubatorer som Forskningsparken, der man kan dra nytte av ulike kunnskapsmiljøer.
  • Legge til rette for at det bygges flere studentboliger, fortrinnsvis nær kollektivknutepunkter.
  • Ivareta et godt samarbeid mellom kommune og studentsamskipnad for å fremme god psykisk og fysisk helse blant studentene.
  • Utvide kollektivtilbudet til studentbyene og innføre hyppigere avganger på nattbussene.
  • Legge til rette for at studentene kan etablere et samlingssted i sentrum.