En ny sjanse

De fleste elever i Osloskolen opplever en motiverende skolehverdag der de trives og lærer. Men det er fortsatt altfor mange elever som faller fra underveis i skoleløpet. Det viktigste vi gjør for å forhindre frafall er å sette inn innsatsen så tidlig som mulig og gi hver enkelt elev tilpasset oppfølging.

Elever som faller ut av skolen, skal få en ny sjanse til å komme seg inn i et alternativt løp i skolen, inn i arbeid eller i en annen form for arbeidsrettet aktivitet. Å stille krav til barn og unge om deltagelse og aktivitet er å bry seg.

Oslo Høyre vil:

  • Gi flere elever som faller ut av skolen, et eget tilbud om alternativt skole- og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid.
  • At elever som ikke har faglige forutsetninger for å klare overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, gis tilbud om et intensivt undervisningsopplegg i basisfag gjennom 10. klasse og i sommerferien.
  • Innføre et tilbud om et ekstra forberedende skoleår for å hjelpe elever til å være bedre forberedt til videregående skole.
  • At elever som har behov for det, får tilbud om et forsterket individualisert undervisningsopplegg i grunnleggende ferdigheter det første året på videregående.
  • Søke nærmere samarbeid med frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører for å etablere flere tilbud til ungdom med svake faglige og sosiale ferdigheter.