Videregående læring for fremtiden

Oslo Høyre har som mål at ni av ti elever skal fullføre videregående opplæring. At flere fullfører videregående skole, er viktig både for samfunnet og for den enkelte. Videregående opplæring skal fortsatt være et frivillig tilbud, samtidig som skolen skal stille tydelige krav og forventninger til både oppmøte og innsats.

Oslo Høyre ønsker et inntakssystem til videregående skole som sikrer at elevene selv kan søke seg til den skolen de ønsker. Ordningen med fritt skolevalg er ikke perfekt, men tidligere erfaring fra bostedsbasert opptak viser at det hindrer elever i å søke seg bort fra nærskolene. Oslo Høyre ønsker fortsatt fritt skolevalg for å sikre sosial mobilitet og et rettferdig opptakssystem for elevene. Samtidig er det behov for å gjøre endringer i finansieringsmodellen slik at alle videregående skoler får forsvarlige og forutsigbare rammer.

Oslo Høyre vil:

 • Videreføre fritt skolevalg for å utjevne sosiale forskjeller og hindre at elevers muligheter begrenses av hvor de bor.
 • Gjøre endringer i finansieringsmodellen for å sikre forsvarlige og forutsigbare rammer for alle skoler.
 • Gjøre avtaler med arbeids- og næringslivet for å gi flere elever mulighet til arbeidspraksis i løpet av videregående skole.
 • At det skal være mulig for elever på videregående skole å ta fag på høyere utdanningsinstitusjoner.
 • Utvikle et eget talentprogram for elever innen matematikk, naturfag og andre realfag, etter modell fra samarbeidet med Vitensenteret.
 • Opprette en e-sportlinje på en videregående skole.
 • Satse på entreprenørskap i skolen, gjennom blant annet elevbedrifter og arbeidspraksis.
 • Samlokalisere videregående skoler med forskningsmiljøer og arbeidsliv der det er naturlig, etter modell fra Ullern og Kuben videregående skole.
 • Legge til rette for å etablere flere internasjonale skoler i Oslo.
 • Igangsette et forsøksprosjekt med valgfritt sidemål i videregående skole.
 • Beholde fraværsgrensen i videregående skole.
 • Legge eksamen på videregående før 17. mai.
 • Tilby frivillig undervisningstilbud i helgene og etter skoletid for elever som av ulike grunner må ha en utsatt prøve eller eksamen, særlig innenfor fellesfagene på yrkesfaglig linjer.
 • Gjennomgå reglementet for bortvisning og innføre en aktivitetsplikt for elever som bortvises.
 • Elever i videregående skole skal få mulighet til få følge forelesningsserier på universitet eller høyskole i egnede fag. Slike forserte løp skal ikke gå ut over elevenes mulighet til å ha valgfag.