Handel, næringsliv og turisme

Næringslivet er en viktig del av bybildet. Små, mellomstore og store bedrifter setter et positivt preg på byen ved å skape arbeidsplasser, handel, turisme og en levende by. Et mangfoldig næringsliv gir spennende opplevelser og unike muligheter for innbyggerne og de som besøker byen vår.

Oslo skal derfor også være en hovedstad for næringslivet. Det skal gjøres ved å gi bedriftene forutsigbare og gode rammevilkår, slik at det blir enkelt å drive bedrift i byen. For å legge til rette for mer handel og næring i byen må vi se avgifts-, nærings- og byutviklingspolitikken i sammenheng.

Oslo er en svært populær reiselivsdestinasjon, og antallet turister til Oslo øker år for år. Kommunen må legge til rette for at service-, handels- og reiselivsnæringen i Oslo har så gode vilkår som mulig. Oslo skal være en åpen og tilgjengelig by, både for oss som bor her, og for alle som besøker byen vår.

Oslo Høyre vil:

 • Sikre en byutvikling med gode rammevilkår for næringsdrivende som skaper verdier for samfunnet.
 • Legge til rette for næringsvirksomhet, spesielt handel, lytte til handelsnæringen og iverksette tiltak for å motvirke nedgangen i sentrumshandelen.
 • Spre klynger av utdanningssteder og arbeidsplasser over hele byen og i tilknytning til kollektivtransporten.
 • Innføre mer fleksible skjenketider over hele byen såfremt det ikke er til vesentlig sjenanse for beboerne.
 • Legge til rette for at serveringssteder kan utvide uteserveringen i våre felles byrom, og legge til rette for servering og annen egnet næringsvirksomhet i parker.
 • Tillate at sentrumsforretninger kan servere lav-alkoholholdig drikke til sine kunder.
 • Utvide salgstidene for alkohol i butikk til butikkenes åpningstid.
 • Jobbe for at Oslo skal få status som turistkommune, med mulighet for å kunne ha søndagsåpne butikker.
 • Sørge for at kommunale bygg ikke står ubenyttet uten konkrete planer for fremtidig bruk. De bør vurderes solgt til private.
 • Arbeide for at dagens ordning med et begrenset antall drosjeløyver erstattes med en godkjenningsordning med vandelsattest.
 • Etablere langsiktige løsninger for turistbusser i tilknytning til store turistattraksjoner.
 • Redusere unødvendige detaljkrav for næringsarealer i nye prosjekter.