Vei- og kollektivnettet

For å bygge ut vei- og kollektivnettet vil Oslo Høyre:

  • Bygge Fornebubanen, starte arbeidet med ny T-banetunnel, Ahusbanen og en forbindelse mellom T-banelinjene i Groruddalen.
  • Bygge ny T-banetunnel som øker kapasiteten mellom øst og vest, og arbeide for at den inkluderer sentrale områder som øvre Grünerløkka, Sagene, Ullevål sykehus og Bislett.
  • Bygge Volvat-svingen som kobler Fornebubanen direkte på Ringen, og slik gjøre det mulig å reise direkte mellom Skøyen, Blindern og Ringen.
  • Bygge Ensjøsvingen som kobler T-banen fra Bergkrystallen, Mortensrud og Ellingsrudåsen på Ringen, og slik gjøre det mulig å reise direkte fra Tveita, Manglerud, Oppsal og Ringen.
  • Bygge Røatunnelen, lokk over E6 ved Furuset og lokk over E18 ved Filipstad. Starte arbeidet med E6 Oslo øst (Manglerudtunnelen) og en tunnel mellom RV4 og Østre Aker vei, som reduserer trafikkbelastningen langs RV4.
  • Arbeide for en langsiktig løsning der E18 i Bestumkilen legges i miljøtunnel for å redusere lokal støy og luftforurensing, og legge til rette for nye boligområder med tilgang til sjøen. 
  • Støtte opp om moderniseringen av E18/Vestkorridoren i Asker og Bærum med miljøtunneler og egne buss- og sykkeltraseer. Utrede hvordan tilsvarende løsninger kan etableres i Oslo for eksempel langs Bestumkilen.
  • Prioritere nye el-bussruter med egne traseer i stedet for å bygge nye traseer for trikk.
  • Erstatte nattrikk med el-busser på støyutsatte linjer.
  • Utvide bussnettet for å gjøre det lettere å bevege seg kollektivt på tvers av T-banelinjene i ytre bydeler.