Frivilligheten

Oslo Høyre vil at det skal være enkelt å drive frivillig arbeid. Frivilligheten er et svært verdifullt supplement til de offentlige tjenestene. Høyre ønsker å støtte frivilligheten gjennom tilskudd, samarbeid og tilrettelegging.

Flest mulig må oppfordres og gis anledning til å bidra i frivillig arbeid. Retningslinjer, vilkår og informasjon om offentlige støtteordninger for frivillig arbeid skal være lett tilgjengelige og tydelige, slik at det er enkelt å søke støtte. Rapporteringskrav må også forenkles og tilpasses tilskuddet.

Oslo Høyre vil:

  • Styrke frivilligheten i hele byen og stimulere til mangfold og nyskapende initiativ. Terskelen for å organisere og å delta i frivillig arbeid skal være lav.
  • Legge til rette for sambruk av kommunale bygg og frivillig aktivitet, for eksempel økt bruk av skolebygg etter skoletid, på vilkår frivillige aktører har mulighet til å benytte seg av.
  • At bydelene skal ha ansvar for å tilrettelegge for frivillig virksomhet, hver i sin bydel.
  • At midler til frivilligheten i størst mulig grad går til konkrete og lokalt forankrede tilbud.
  • Samordne og forenkle søknadsprosesser for tilskudd til frivillig arbeid.