Dritten slippes rett ut i Oslofjorden?

Jeg bruker sjelden slike overskrifter, men dette provoserer flere enn meg. I Dagens næringsliv 9.mars omtales på side 12-15 at våpenprodusent Chemring Nobel har fått tillatelse til å slippe ut cirka 200 tonn nitrogen i Oslofjorden.

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Begrunnelsen oppgis å være krigen i Ukraina. Den kan vare lenge. I Aftenposten 11.3. omtales det samme over flere sider. 

Regjeringen må svare for om dette stemmer.? Energi- og klimaminister må på banen! 

Det er et godt prinsipp at den som forurenser betaler for seg og rydder opp i sin forsøpling. Det er viktig å bidra med våpen og krutt, i denne sammenheng med mer artilleri. Men det er like fullt viktig å rydde opp og prise deretter. 

Hva betyr dette for meg og oss tenker kanskje du? 

Jo, hvis dette er tilfelle får du og jeg regningen? Og mer til, vi får andres også! I denne sammenheng Chemring Nobel. Med regjeringens velvilje? 

Kommuner langs Oslofjorden har pålegg om å redusere nitrogenutslipp i Oslofjorden. Også kommuner med avrenning til fjorden får krav og påslag på avgiftene! Mange av Østfold kommunene er i denne kategorien. Innbyggerne like så.

Flere kommuner må investere millioner og milliarder i renseanlegg for å redusere nitrogenutslipp. Et pålegg fra den samme stat og regjering. Innbyggere får økte avgifter. 4-500 kroner første året, men så kan det ta av. Det all grunn til å spørre om det er slik at regjeringen har godkjent dette? Og hvis ja, gjelder ikke de samme regler for utslipp selv om det er krig et sted?