Tilhørighet

Verv

Aktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2023 – Nå
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Østfold Høyre 2009 – Nå

Inaktive verv

Verv Utvalg Organisasjon Periode
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2020 – 2021
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2017 – 2018
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2016 – 2017
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2012 – 2013
Fylkestingsmedlem Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2012 – 2014
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg H 2011 – 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2010 – 2011
Stortingsrepresentant Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2009 – 2012
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2008 – 2009
Representant Fylkesting Østfold Høyre 2007 – 2015
Gruppeleder Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2007 – 2009
Gruppeleder Fylkesting Østfold Høyre 2007 – 2009
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg H 2007 – 2007
Ordførerkandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2006 – 2007
Varamedlem Stortingsgruppen Østfold Høyre 2005 – 2009
Leder Foreningsstyret Spydeberg H 2005 – 2008
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2004 – 2005
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg H 2003 – 2003
Statsråd Regjeringen Høyre 2001 – 2004
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Østfold Høyre 2001 – 2005
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2000 – 2001
Gruppeleder Foreningsstyret Spydeberg H 1999 – 2001
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg H 1999 – 1999
Representant Kommunestyret Spydeberg H 1997 – 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Spydeberg H 1995 – 1995

Vil du komme i kontakt med Ingjerd Schou?

Jeg er i dag medlem av Stortinget og sitter i forsvars – og utenrikskomiteen. Jeg er utdannet spesialsykepleier, og har en master i helseadministrasjon. Har tidligere arbeidet som sykehusdirektør og med sykehusplanlegging.

Mine hjertesaker

  • Raskere frem og tryggere hjem

    Vi skal fortsette den historiske satsingen på samferdsel! For Østfold. Det betyr mer vei, mer bane og utbedrede farleder. Østfold er har mange av Norges største og viktigste bedrifter. Alle bedrifter trenger god infrastruktur for å få varene ut til kundene.<br>De siste fire årene har vi bygd ny E18 fra Ørje til Retvedt, og til Vinterbro er det neste. Utbygging vært viktig for trafikksikkerheten, spesielt med tanke på møteulykker. Vi er opptatt av din og næringslivets trygghet – derfor går vi til valg på mer vei, mer bane og utbedring av farledene i fjorden. I tillegg skal Borg-havn mudres. Det er viktig både for næringslivet i Østfold, men også for hele landet.

  • En skole med muligheter for alle

    Det er dessverre mange barn som henger etter i Østfold. Jeg er redd for at pandemien har gjort dette verre. Vi vet allerede at 10 000 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive.<br>Det er en fare for at dette har blitt verre under pandemien. Høyres løsning er mer tidlig innsats og flere kvalifiserte lærere. Der Arbeiderpartiet vil fire på opptaksreglene til lærerutdanningen, holder vi fast. Det er 4 500 flere kvalifiserte lærere nå enn da vi tok over i 2013. Det blir viktig i årene etter korona. En god skolegang er nøkkelen til et godt liv.

  • Vi må inkludere flere i arbeidslivet

    Den største forskjellen mellom folk i Norge er mellom de som har en jobb, og de som ikke har det. Et arbeide å gå til er nøkkelen ut av fattigdom, det er viktig for integrering og det er viktig for hver enkelt sitt selvverd. Nå skal vi få fart på Østfold og Norge igjen. Vi må skape de arbeidsplassene som skal erstatte dem som har gått tapt under koronapandemien. Høyre vil legge til rette for at initiativrike folk som skaper arbeidsplasser og verdier lykkes. Høyre setter som krav at vi skal ha et anstendig arbeidsliv, med hele faste stillinger som norm. Vi vil gjøre moderate oppmykninger i arbeidsmiljøloven som sikrer mer fleksibilitet og valgfrihet.