Gode rom for ord og toner

Rendalen blir gjerne omtalt som en kulturbygd. Vi i Rendalen Høyre er stolte av bygdas rike tradisjoner innen kultur, og vi ønsker å legge til rette for at kulturlivet skal få utviklet seg.

Åkrestua representerte en stor forbedring for hallidrett da den ble bygd. Åkrestua brukes også til konserter og andre arrangement. Rendalen Høyre har i sitt program at byggetrinn to fullføres. Dette går i hovedsak ut på å gjøre rigging av lyd og lys enklere.
Vi er vel vitende om at Åkrestua har sine klare begrensinger som konsert- og teater scene. Dette gjelder f.eks. akustikk. Det er i den senere tid kommet forslag om bygging av nytt kulturhus i bygda som ivaretar dette på en bedre måte.
Befolkningsmessig er Rendalen ei lita bygd. Dette gjør at vi må bli ekstra dyktige på hvordan vi forvalter både økonomiske og personlige ressurser.
Rendalen Høyre mener at bygda skal ha rom der vi kan møtes for å dele ord og toner. For kulturskolen er rom der elevene kan opptre en naturlig del. Men har vi husket å spørre hva som er de gode rommene for musikk, teater og litteratur? Hvor kan vi skape de gode opplevelsene?
Kanskje er det ikke den store scenen som bygda trenger. Hva med intimteater, huskonserter og salonger for litteraturkvelder? Kanskje har vi allerede egnede bygg som kan benyttes til dette. Kommunen har en stor bygningsmasse, men det er også private bygninger som kan egne seg.
Hvorfor ikke starte med å kartlegge hvilke behov bygda har og så se på hvilke muligheter som er i eksiterende kommunale og private bygg. Hvordan er bruken og bruksfrekvensen i allerede eksisterende bygg egnet for kulturutøvelse?
Vi ønsker å se på mulighetene støtte til utbedring og bruk av det vi allerede har kan gi til å skape de gode rommene for ord og toner i bygda – før vi igjen bygger noe nytt.
 
Styret i Rendalen Høyre

Dette innlegget et også publisert i Østlandingen

Illustrasjonsfoto
Hva er det gode rommet for henne? Foto: Illustrasjonsbilde