Linda Cathrine Brænd med spørsmål til kommunestyrets møte 25.01.2024

Fra kommunestyrerepresentant for Høyre, Linda Cathrine Brænd:
«Tiden går fort, og sommeren er her før vi vet ordet av det. Det vil myldre med barn og voksne, fastboende og turister. Men hvordan skal vi få gått på do? Høyre har i sitt program ønsket at det lages en samlet vurdering av toaletter og avfallshåndtering ved bade- og rasteplasser, samt ved ladestasjonene til Kople. Høyre håper at vi skal slippe å måtte gå i skogen når vi stopper på Store sten, er på Sana badeplass eller lader elbilen. Hvordan kan kommunen bidra med tilrettelegging slik at besøkende til bygda kan bli positivt overrasket i sommer?»

Ordfører besvarte:
• Når det gjelder toalett ved den Store Sten så er det sendt henvendelse til Innlandet Fylkeskommune fra ordfører. Svaret er at de ikke hadde avsatt noen midler til dette i nærmeste framtid. Toaletter ved Sana var oppe for noen år siden, men strandet på grunn av at det ikke ble enighet om ansvarsforhold ved bruk av anlegget.
• Når det gjelder søppelhåndtering og toaletter generelt ved bade- og rasteplasser, så har ikke PND noen planer for dette i 2024. Det er heller ikke rom for det innenfor de gitte budsjettrammer for inneværende år. Dersom det er ønske om en sånn utredning, så må det sies noe om hvilke områder og steder som skal prioriteres og hva som ønskes. Ordfører mener det vil være hensiktsmessig å gi et mandat til utvalg om å se på nettopp dette. I tillegg til en sak om innfallsportene og skilting, som det er gjort mye godt arbeid på fra et annet utvalg, men som ikke er ferdigstilt.