Spørsmål til kommunestyremøtet om kvalitet på streaming og opptak av møtene i kommunestyret

Spørsmål til kommunestyremøtet 23.11.2023 fra kommunestyrerepresentant for Høyre, Linda Cathrine Brænd:

Under valgkampen var det flere som tok opp med oss i Rendalen Høyre viktigheten av åpenhet i Rendalen kommune, og hva vi som politikere jobber med. Jeg vet dette er et sterkt ønske fra mange, og at det har blitt tatt opp i flere fora tidligere. Men det tar alt for lang tid for å gjøre endringer, så derfor tar jeg det opp igjen.
Vi må få gjort noe med streaming og opptak av møtene i kommunestyret. De fleste gangene er det nesten umulig å høre hva som blir sagt. Det er viktig for lokaldemokratiet at dette virker. Jeg vil foreslå at vi ser til våre nabokommuner, Alvdal og Tynset, som har en veldig god løsning. Jeg vil be ordfører/kommunedirektør se på muligheten for å leie inn noen som kan styre og administrere dette under kommunestyremøtene og laste opp opptak fra møtene, slik at man enkelt kan gå tilbake og se på møtene ved en senere anledning. Vi har nå startet opp en ny periode i kommunestyret, og jeg synes dette er en sak som må prioriteres.

Ordfører besvarte:

Videooverføring er per i dag ikke lovpålagt, men ble startet som et tilbud til innbyggerne, for å gjøre det lettere å følge med på politiske møter. Rendalen kommune har åpenhet som en av våre verdier vi forsøker å arbeide etter. Ordfører er enig i at dagens løsning med streaming ikke på langt nær er optimal. Det er spesielt dårlig lyd ut til seerne.
Det er ordfører og varaordfører som per i dag må styre lyd og bilder. Dette er uheldig for flyten på møteledelsen i kommunestyret. Politisk ledelse har til nå tatt denne oppgave, og per i dag påløper det ikke kostnader for overføringen av møtene. Det er igangsatt ett arbeid for å se på andre løsninger for utstyr i kommunestyresalen. Dersom kommunestyret ønsker, formaliserer vi bestillingen om en utredning av bedre løsninger for overføring fra kommunestyremøtene, og ber administrasjonen se dette i sammenheng med mulighetene for innleie av personell for å sende kommunestyremøtene live. Det kan være at vi ikke trenger bedre utstyr i kommunestyresalen, hvis vi leier inn fagfolk som har streamingsutstyr selv. I saken bør det også komme fram hva kommunestyret blir enige om hva gjelder arkivering av møtene.