Spørsmål til kommunestyremøtet om ladestasjonen på Åkrestrømmen

Spørsmål til kommunestyremøtet 23.11.2023 fra kommunestyrerepresentant for Høyre, Linda Cathrine Brænd:

Under valgkampen ble Rendalen Høyre kontaktet av næringsdrivende på Åkrestrømmen. De kunne fortelle at ladestasjonen fra Kople ikke har belysning. Jeg tok meg derfor selv en tur ut dit da det var mørkt, og man ser ikke ladestasjonen fra veien, selv om den ligger bare noen meter unna. Slik jeg har forstått det er det nå Kople som er ansvarlig for ladestasjonene vi har i Rendalen. Jeg vil derfor be ordfører/kommunedirektør om å legge press på Kople for å få belysning på ladestasjonen på Åkrestrømmen, og eventuelt også ved Rendalstunet om denne også mangler lys. Om dette ansvaret ligger hos kommunen, mener jeg at dette må løses så fort som mulig. Ladestasjonene vi har er viktige for kommunen når det gjelder det grønne skiftet og for å tiltrekke oss turister til bygda. Derfor viktig at lys, som jeg regner som et minimum, er på plass.

Ordfører besvarte:

Ordfører er godt kjent med problemstillingen som representanten belyser. Rendalen kommune har vært og er i dialog med Kople. Ordfører vil fortsette dialogen med Kople for å få realisert belysning på ladestasjonen.