Vi tror på Ringerike

Har du lyst til å gjøre en forskjell i ditt lokalsamfunn? Sammen kan vi gjøre Ringerike enda bedre!

Dag Erik Henaug

Varaordfører