Vår visjon

Ringerike – utvikling og vekst - med Høyre

Våre hovedsaker

Næringsliv

Kommunens sentrale plassering gir et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til arbeidskraft og nærhet til markedet. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktet.

Bo på Ringerike

Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. Muligheten for å bosette seg i kommunen er avgjørende for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, og gode bomiljøer.

Helse

Ringerike skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet.

Ringeriksskolen

Den gode skolen skal gi elevene optimalt utbytte av skolegangen.

Se vår politikk

Ringerike kommune

Buskerud

Kontakt

Marit Hollerud
Leder
Telefon: 91562932

Morten Sandnes
Fylkessekretær
Telefon: 91525160

Send oss en e-post

Aktuelt

Åpent møte med Forsvarsministeren

De ca 90 fremmøtte på Comfort Hotel Ringerike fikk høre en opplagt og engasjerende Forsvarsminister som talte varmt om regjeringens...

Forsvarsministeren til Ringerike

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide kommer til Hønefoss 28. november 2016  Tema er langtidsplanen og den generelle Forsvars -og...

Nominasjonsmøte i Buskerud Høyre

Buskerud Høyre hadde nominasjonsmøte lørdag 5 november 2016 på Tyrifjord Hotell, Vikersund. Fra Ringerike Høyre deltok 15 delegater....

Kalender

08 des

Årsmøte Ringerike Høyre

Sted: Comfort Hotell Ringerike
Dato: 08. des 2016
Tid: 18:30
Se hele kalenderen

Våre folk