Erna på besøk i Hønefoss

Her har du link til Ringerikes Blads reportasje.

https://www.ringblad.no/erna-solberg-kan-fa-sin-forste-ordforer-i-ringerike-det-hadde-vart-kjempegoy/s/5-45-1720528

Erna og Runar på Leiv Vidar-besøk.