Ringerike Høyres årsmøte

Årsmøtet ble avholdt i tradisjonelle former på Scandic Hotell Hønefoss tirsdag 28. november 2023. Men nytt av året var at Ringerikes ordfører deltok!

Fylkesleder Kristin Ørmen Johnsen orienterte.

Tirsdag 28. november avholdt vi årsmøtet på Scandic Hotell Hønefoss. Årsberetninger for foreningen, kommunestyregruppen, Senior Høyre og Unge Høyre, regnskap og budsjett ble fremlagt og godkjent. Det nye styret ble valgt og består av leder Inger Kammerud (ny), Jan Frantzen (ikke på valg), Cecilie P Øyen (ikke på valg), Unni Carlsen (ikke på valg), Peer Veiby (ny), Håvard Rustad (ny), Hege I Fossum (ny) og vara Max Wergeland (ny).

Unni Carlsen fortsetter som kvinnepolitisk ansvarlig. Revisorene Marit Nygård og Kjell-Eric Andersen ble gjenvalgt.

Etter årsmøtesakene holdt fylkesleder i Buskerud Høyre, Kristin Ørmen Johnsen en meget informativ og engasjerende orientering om Høyres programarbeid frem mot Stortingsvalget i 2025.