Ringerikes første ordfører fra Høyre

Runar Johansen ble torsdag 12. oktober 2023 valgt til ordfører. Siden kommunen ble opprettet 1. januar 1964 har alle ordfører frem til nå kommet fra Arbeiderpartiet.

En smilende Runar Johansen etter overrekkelsen av ordførerkjedet.

Ringerike kommune har hatt ordfører fra Arbeiderpartiet siden kommunen ble opprettet i 1964. Dette historiske skiftet ble mulig ved at en bred koalisjon ble dannet med deltagere fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet.

Ringerike Høyre ønsker den nye ordføreren lykke til!