Resultat fra partimøtene – Rogaland Høyres rådgivende prøvenominasjon

Her kan du finne en oversikt over resultatene fra kommune- og sideforeningenes partimøter i forbindelse med nominasjonen til fylkestingslisten.

Betalende medlemmer som har stemmerett ved valget neste år, har på møtene fått anledning til å være med å prioritere valgvillige fylkestingsvalgkandidater.

Resultatet finner du i vedlegget her:

I tillegg til rådgivende prøvenominasjon, er det avholdt rådgivende urnominasjon hvor alle betalende medlemmer med stemmerett i valget neste år har hatt anledning til å lage sin egen prioriterte liste. Nominasjonskomiteen tar med seg resultatet fra begge videre i sitt arbeid med å ferdigstille nominasjonskomiteens innstilling.

Rogaland Høyres Nominasjonsmøte avholdes lørdag 19. november på Quality Hotel Residence i Sandnes. Innkalling sendes ut til de valgte delegatene 4 uker før møtet. Senest 4. november vil endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, offentliggjøres.

Klikk her for mer informasjon om nominasjonsprosessen og datoplan.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonsprosessen, kontakt: