Se hvem som ønsker gjenvalg til Stortinget

Som en del av nominasjonsprosessen til Rogaland Høyre, er sittende representanter og vararepresentanter på Stortinget forspurt om de ønsker gjenvalg. Her kan du se svaret fra Rogaland Høyres representanter og vararepresentanter til stortinget.

Navn

Stiller seg til disposisjon

Bent Høie

Nei

Tina Bru

Ja

Sveinung Stensland

Ja

Margret Hagerup

Ja

Aleksander Stokkebø

Ja

Aase Simonsen

Ja

Trine Danielsen

Ja

Leif Erik Egaas

Ja

Ane Mari Braut Nese

Nei

Henry Tendenes

Ja

Leder av nominasjonskomiteen, Janne Johnsen er veldig fornøyd.

— Det er gledelig at så mange stiller seg disponible for gjenvalg. Det viser at det er attraktivt å sitte på Stortinget for Rogaland Høyre. Nå starter komiteen sitt arbeid.

Bent har sittet på Stortinget siden år 2000. — Vi har lenge visst at Bent ikke ønsker gjenvalg og vi til takke han for den fantastiske innsatsen han har gjort for Høyre gjennom så mange år, sier Johnsen.

Det har strømmet inn med forslag på kandidater til Stortingslista og du kan foreslå kandidater til nominasjonskomiteen helt frem til 1. september 2020. Har du forslag til en eller flere kandidater? Trykk her:

https://hoyre.no/rogaland/aktuelt/nominasjon_2021_har_du_kandidatforslag/