Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Med hjerte for HELE Harstad

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Vekst og verdiskaping

Harstad Høyres visjon er en betydelig vekst. Men skal vi bli større må vi ville bli større! Med vekst kommer optimisme, økt skatteinngang, ringvirkninger for handel og næring og en mer robust kommuneøkonomi.

Attraktivitet og bolyst

Harstad kommune er godt i stand til å drifte dagens virksomhet. Det gir et fundament for å kunne håndtere vekst.

Helse og velferd

Harstad Høyre vil arbeide for at du som bruker av kommunale helse og velferdstjenester skal gis mulighet til å ta egne valg og bestemme over ditt liv og din helse. Brukere av tjenestene skal møtes med respekt og omsorg.

Einar Jahre Mustaparta - Gruppeleder, Harstad

Einar Jahre Mustaparta

Gruppeleder, Harstad

Kontakt

Harstad Høyre

Nils Johan Holte

Leder
Telefon 93043872

Markus Halftan Barth Akselbo

Fylkessekretær
Telefon 93057121

Våre folk