Vår visjon

Med hjerte for HELE Harstad

Våre hovedsaker

Vekst og verdiskaping

Harstad Høyres visjon er en betydelig vekst. Men skal vi bli større må vi ville bli større! Med vekst kommer optimisme, økt skatteinngang, ringvirkninger for handel og næring og en mer robust kommuneøkonomi.

Attraktivitet og bolyst

Harstad kommune er godt i stand til å drifte dagens virksomhet. Det gir et fundament for å kunne håndtere vekst.

Helse og velferd

Harstad Høyre vil arbeide for at du som bruker av kommunale helse og velferdstjenester skal gis mulighet til å ta egne valg og bestemme over ditt liv og din helse. Brukere av tjenestene skal møtes med respekt og omsorg.

Kunnskap i skolen

Harstad Høyre vil starte bygging av ny Harstad skole i kommende valg-periode.

Se vår politikk

Harstad

Troms og Finnmark

Kontakt

Einar Jahre Mustaparta
Leder
Telefon: 99165727

Vanja Terentieff
Fylkessekretær
Telefon: 99563100

Aktuelt

Våre folk

Einar Jahre Mustaparta

  • Ordførerkandidat