Harstad Høyre på Høgskolebesøk

Harstad Høyre ved Britt Skinstad Nordlund, Helge Eriksen og Marie Modal, besøkte 9. juni 2015 ledelsen ved HIH (Høgskolen i Harstad).

Harstad Høyre ved Britt Skinstad Nordlund, Helge Eriksen og Marie Modal, besøkte 9. juni 2015 ledelsen ved HIH. Det var av stor interesse å bli oppdatert om det pågående fusjonsarbeide - sammenslåing med UIT. 

Harstad Høyre registrere med stor tilfredshet at ledelsen ved Høgskolen, etter at styret vedtok at skolen skulle søke samarbeid med UIT – Det Arktiske Universitet i Tromsø, har hatt en meget god og konstruktiv dialog med ledelsen i UiT. Det aller meste ligger nå til rette for sammenslåing med virkning fra 01.01.2016. Rektor Bodil Olsvik og direktør Karl Erik Arnesen har gjort en flott jobb i arbeidet med å få til  en god løsning som fremtidig skal være attraktiv for både studenter og de ansatte. En kampus som skal gi en merverdi for Harstad. Det er all grunn til å gi ros for den jobben som er gjort så langt.

 

Stortigsmelding om strukturreform i universitets- og høyskolesektoren blir behandlet i Stortinget 11. juni 2015.