Resolusjon Harstad Høyres Årsmøte 2016 Forsvarsevnen i Harstadregionen styrkes

Kystjegerkommandoen (KJK) er en meget effektiv avdeling målt i operativ evne og leverandør av situasjonsforståelse. Enheten driftes godt og innenfor en lav kostnadsramme. Vårt budskap til regjeringen er at denne avdelingen må bestå her i Harstadregionen.

Harstad Høyre mener også at Alliert Treningssenter (ATS) skal være et tilbud til våre allierte partnere også for fremtiden. Våre allierte mener tilbudet er meget godt og at de har gode forhold til trening og opphold i området. Dette gir trivsel og økt utbytte av øvelsene.

Totalt sett, sammen med en opprettholdelse av KJK og ATS ser Harstad Høyre at den større Harstadregionen styrkes i langtidsplanen:

  • Evenes lufthavn styrkes kraftig,
  • Ramsund skal ha fast stasjonert ubåt og fregattene vil få økt seilingskapasitet.
  • Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS)  flytter også ca 50 arbeidsplasser fra Oslo til Harstad og samlokaliserer disse med Forsvarets Lønnsadministrasjon.

Harstad Høyre har jobbet hardt gjennom sine kanaler inn til statssekretær og statsråd for å fremme vårt syn om at KJK og ATS må bestå.

Harstad Høyre jobber for at dette skal bli resultat av de beslutningene som blir tatt i stortinget.