Årsmøte 2019 Harstad Høyre


Årsmøtet finner sted i Rådhusets kantine tirsdag 25. november kl 18:00.

Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid for å finne kandidater for å fylle de verv som er på valg. Valgkomiteens leder er Britt S. Nordlund. Innstilling fra valgkomite sendes ut til medlemmene en uke før årsmøtet. Medlemmene kan fremme kandidater i årsmøtet, kandidater som fremmes må være forespurt om de ønsker å påta seg vervet.

Følgende verv skal velges på årsmøtet.
 1. Følgende posisjoner er på valg alle for perioden 2020-2022:

  • Leder

  • Nest leder (søkt fritak fra verv som følge av endret arbeidssituasjon) 

  • Medlem

  • Varamedlem

  • Varamedlem

 2. Valg kvinnepolitisk talskvinne i Harstad Høyre

 3. Valg revisorer

 4. Valg av ny valgkomite

 5. Valg av delegater til fylkesårsmøtet


På vegne av Harstad Høyre

Hege Signete Fredheim-Kildal

Leder