Innkalling til nominasjonsmøte for Harstad Høyres kommunevalgliste 2019

Kjære Høyremedlem,

Kommunevalget 2019 er under forberedelse. Dette innebærer at lokalforeningene skal nominere sine kandidater til listen.


Nederst i denne innkallingen finner dere program og dagsorden. Listen over nominerte kandidater publiseres senest 14 dager før nominasjonsmøte.

Det gjøres oppmerksom på at:

Deltakelse på nominasjonsmøte stiller krav om at man har vært medlem i Harstad Høyre i mimimum 4 uker og har betalt kontigent for 2018.

De nominerte kandidatene må senest på nominasjonsmøte være betalende medlem av Høyre for å være valgbar.

Enkel servering !        

Vel møtt !

 

Vennlig hilsen 

Styret Harstad Høyre


 

Dagsorden:

 

 

Sak 1               Åpning av møtet

                        Leder av Harstad Høyre åpner møtet.

  1. Åpent/lukket møte
  2. Godkjenning av innkallingen og saksliste

 

Sak 2               Konstituering

  1. Valg av møtedirigent

b)      Valg av møtereferent

  1. Valg av personer til å underskrive protokollen
  2. Valg av tellekorps

 

Sak 3               Nominasjon til kommunevalglisten 2019-2023

                        Nominasjonskomiteens leder innleder

 

Sak 4               Valg av tillitsvalgte for listen.

Ansvar for å sende listen til valgstyret in kommunen innen fristen og være kontaktpersoner ovenfor myndighetene.

 

Sak 5               Fullmakt til foreningsstyret til å supplere listen ved eventuelle frafall