Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Vekst og verdiskaping

Harstad Høyres visjon er en betydelig vekst. Men skal vi bli større må vi ville bli større! Med vekst kommer optimisme, økt skatteinngang, ringvirkninger for handel og næring og en mer robust kommuneøkonomi.

Attraktivitet og bolyst

Harstad kommune er godt i stand til å drifte dagens virksomhet. Det gir et fundament for å kunne håndtere vekst.

Helse og velferd

Harstad Høyre vil arbeide for at du som bruker av kommunale helse og velferdstjenester skal gis mulighet til å ta egne valg og bestemme over ditt liv og din helse. Brukere av tjenestene skal møtes med respekt og omsorg.

Kunnskap i skolen

Harstad Høyre vil starte bygging av ny Harstad skole i kommende valg-periode.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Eller last ned vårt program her