Nominasjonsprosessen for Troms Høyre til stortingsvalget 2025

Fylkesstyret har vedtatt datoplan for nominasjonsprosessen. Planen gir store muligheter til medvirkning av medlemmer og kommuneforeningene.

Datoplan for nominasjonsprosessen 2024 i Troms:

HvaFrist/periode
Oppnevning av nominasjonskomiteene Nominasjonskomiteene blir oppnevnt av Troms Høyres fylkesstyre i møte 24. februar 2024.24. februar 2024
Skolering av nominasjonskomiteens leder og nestleder Stor nasjonal skoleringssamling i Oslo21. mars 2024
Arbeidet starter, et første møte settes opp Komiteene etablerer selv sin møtestruktur og organiserer sitt arbeid. Det skal føres referat fra møtene. 
Varsel til kommuneforeningene og medlemmer Foreningens medlemmer og alle andre oppfordres til å foreslå navn på personer for nominasjonskomiteen. Sekretariatet sørger for å sende ut slik informasjon til alle medlemmer og foreninger, samt opplyse om datoplanen. Foreningene blir særlig opplyst om dato (og sted) for nominasjonsmøtene.3. april 2024
Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives Sittende representanter og vararepresentanter tilskrives for å avklare skriftlig om de ønsker å være kandidat. (Svar pr e-post godtas).1. mai 2024
Frist for sittende representanter og vararepresentanter til å svare – på om de ønsker å stille seg til disposisjon for nominasjon til stortingsvalget i 2025. Svarene legges ut på Troms Høyres hjemmeside.1. juni 2024
Frist for å fremme forslag på kandidater til nominasjonskomiteene Alle medlemmer er tidligere informert om fristen, og komiteene må også selv arbeide aktivt for å innhente aktuelle navn.26. august 2024
Nominasjonskomiteene presenterer en alfabetisk liste over aktuelle/foreslåtte kandidater. Listene legges ut på Troms Høyres hjemmesider, samt sendes til alle foreningene som grunnlag for prøvenominasjonen.9. september 2024
Prøvenominasjon gjennomføres i kommuneforeningene Prøvenominasjon gjennomføres på bakgrunn av den alfabetiske listen fra nominasjonskomiteene. Kommuneforeningene bør i god tid (senest 3 uker) innkalle alle medlemmene til medlemsmøtet. Dette medlemsmøtet i foreningene skal både gjennomføre prøvenominasjon og velge utsendinger til nominasjonsmøtet. For å ha stemmerett på medlemsmøtet må man ha vært medlem i Høyre i minst 4 uker og betalt kontingent før møtestart. Protokoll fra møtet skal sendes sekretariatet for registrering.19.-30. september (uke 38 og 39, som er uken før høstferien).
Rådgivende avstemning blant fylkespartiets betalende medlemmer – samt de av Unge Høyres betalende medlemmer som har stemmerett ved det valget det skal nomineres til. Sekretariatet vil legge til rette for å gjennomføre «uravstemningen» slik at alle medlemmer gis anledning til å stemme på sine kandidater. Medlemslistene som danner grunnlag for den rådgivende avstemningen tas ut den 10. september. For å kunne delta i uravstemningen må man ha vært medlem i minst 4 uker og betalt kontingent før den 10. september.19.-30. september (uke 38 og 39).
Frist for innkalling til nominasjonsmøtet Delegatene skal tilskrives med informasjon om møtested, tid, dagsorden og forretningsorden minst 4 uker før nominasjonsmøtet. Informasjon om dette legges også ut på fylkespartiets hjemmesider.25. oktober 2024
Frist for offentliggjøring av nominasjonskomiteens innstilling Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og sendes ut senest 14 dager før nominasjonsmøtet.8. november 2024
Gjennomføring av nominasjonsmøtene Troms Høyre avholder sitt nominasjonsmøte i Tromsø som et dagsmøte.23. november 2024

Komiteen har mulighet til å gjøre mindre justeringer.

Nominasjonskomiteens medlemmer kan du se her: https://hoyre.no/troms/aktuelt/troms-hoyres-nominasjonskomite-for-stortingsvalget-2025/