Vår visjon

Inderøy skal være en kommune med muligheter for alle, gjennom positivitet, optimisme, pågangsmot, drivkraft og universell utforming.

Våre hovedsaker

Gode oppvekstvilkår

Kvalitet i både skole og barnehage. Med fokus på individuell tilpasning og mestring, og lærere som har gode muligheter for videreutdanning.

God kvalitet i helse og omsorg

Skape det gode liv i et folkehelseperspektiv; Noe å leve AV, noe å leve I og noe å leve FOR.

Gode lokalsamfunn

Høyre vil være aktiv i arbeidet med stedsutvikling i alle grendene.

Et sterkt og mangfolding næringsliv

Høyre vil sørge for at det er tilstrekkelig med næringsarealer tilgjengelig i kommunen.

Se vår politikk

Inderøy kommune

Trøndelag

Kontakt

Geir Jostein Ørsjødal
Leder
Telefon: +4792855587

Christian Ingebrigtsen
Fylkessekretær
Telefon: +4747462547

Aktuelt

Hva mener Inderøy Høyre

Lurer du litt på hva vi i Inderøy Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?...

Våre folk