Vi tror på Trondheim

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift.
Kommune- og fylkestingsvalget nærmer seg. Her har du gode grunner til hvorfor du bør stemme Høyre til høsten!

Dette skal Trondheim Høyre jobbe for de neste årene:

 • Ja til landslinje for realfag i Trondheim.
 • Trygge læringsmiljøer for elever og lærere.
 • Satse på den gode læreren.
 • Mobilen ut av klasserommene.
 • Kvalitet og valgfrihet i omsorgen.
 • Ishall på Dalgård - isidrettene trenger moderne anlegg.
 • Ingen nye bompenger i miljøpakken.
 • Fortetting av boligområder skal skje med vett.
 • Bygg miljø- og klimavennlig på Nyhavna.
 • Flere boliger i sentrum - liv i Midtbyen.
 • Fraværsagenter og helsesykepleiere inn i Trondheimsskolen.
 • Sommerskole før skolestart for de som sliter med språket.
 • Flere anti-mobbeprogram i Trondheimsskolen.
 • Minst én lærerspesialist på hver skole i Trondheim.
 • Vi tror på Norge

  Høyre vil ha ja-kommuner som bidrar til grønn utvikling, optimisme og lokale arbeidsplasser. Vi vil ha en skole med kunnskap, der elevene mestrer hverdagen. Vi må hjelpe de elevene som blir hengende etter, satse på lærerne og sørge for at barna trives. Alle barn skal ha like muligheter, uansett bakgrunn. 

  Vi vil ha en eldreomsorg med mer aktivitet, der færre er ensomme og flere kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi er mest opptatt av god kvalitet og at du får velge selv. Andre er mest opptatt av hvem som skal gjøre jobben. 

  Høyre ser etter løsninger, der andre ser problemer. Vi tror på Norge. Stem Høyre.

  Vi håper du vil stemme Høyre når valgdagen kommer, 9. september! Har du spørsmål om Høyre og vår politikk? Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss, for eksempel via Facebook.

  Godt valg!

  Les også: