Me trur på Vaksdal

Har du lyst til å gjere ein forskjell i lokalsamfunnet ditt? Saman kan vi gjere Vaksdal endå betre!