Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se vår politikk

God og trygg oppvekst

Høyre vil at Horten skal kjennetegnes som en kommune med gode og trygge oppvekstvillkår for barn og unge. Et godt utbygget barnehagetilbud til alle som søker plass, er en viktig forutsetning for at foreldre skal kunne velge omsorgstilbud for sine barn.

I Horten gir vi deg en ny sjanse

Høyre har mål om at så mange som mulig blir satt i stand til å klare seg selv. Vi vil jobbe for at flest mulig kan delta aktivt i ordinært arbeid fremfor å stå i passive stønadsordninger.

Jan Erik Nærsnes - Ordførerkandidat, Horten Høyre

Jan Erik Nærsnes

Ordførerkandidat, Horten Høyre

Kontakt

Horten Høyre

Lars Erik Renslo Mehlen

Leder
Telefon 91002061

Ole Espen Strand

Fylkessekretær
Telefon 91340541

Aktuelt

Torbjørn og Erna snakker med eleever

Våre folk