Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Høyre gjør Horten og Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle.

Høyre i Horten og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre den kommunen og det landet du kjenner. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer i Horten

Se vår politikk

Aktuelt

Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Næringsliv, samferdsel og miljø

Høyre vil legge til rette for vekst i arbeidsplasser og sikre gode vilkår for næringslivet. Vi vil utvikle Skoppum til et miljøriktig, grønt knutepunkt. Utslippsfrie ferger og forlengelse av Hortenstunellen skal redusere utslipp og gi bedre bo- og fritidsmiljø. Horten skal forbli en kommune uten eiendomsskatt og bompenger.

Kvalitet i barnehage og skole

Høyre vil at Horten skal tilby barn og unge trygge og gode oppvekstvilkår, med høy kvalitet i barnehager og skoler. Vi vil styrke arbeidet med tidlig innsats for at elever skal mestre skolehverdagen. Vi vil bygge ny skole på Nykirke, innføre egne faglærere i kjernefagene og styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kvalitet i alderdommen

Trivsel er viktig for en livsglede og trygg alderdom. Høyre vil at mat skal tilberedes på institusjonene og at aktivitetstilbudet skal styrkes. Vi vil bygge flere omsorgsboliger, og opprette primærhelseteam for forebyggende helsehjelpe. Vi vil åpne for at private aktører kan tilby og supplere tjenester i omsorgssektoren

Kultur og idrett

Høyre vil innføre gratis aktivitetskort for barn, for å gi alle barn muligheter til å delta i idretts- og kulturaktiviteter. Etablere allaktivitetshus med ungdomsklubb i Åsgårdstrand. Vikingarven skal videreutvikles gjennom Midgardsenteret og Borreparken som senter for vikinghistorie.

Johan Niklas Cederby - Gruppeleder, Horten

Johan Niklas Cederby

Gruppeleder, Horten

Kontakt

Horten Høyre

Mehdi Azadmehr

Leder
Telefon 41192220

Ole Espen Strand

Fylkessekretær
Telefon 91340541

Våre folk