Nominasjonsprosessen i Vestland Høgre er godt i gang

Etter vedtak i Fylkesstyret i Vestland Høgre er det nedsatt nominasjonskomiteer i begge valgdistrikt, som allerede er godt i gang med arbeidet.

UNDER HER FINNER DU OPPDATERINGER PÅ NOMINASJONSARBEIDET:

1. Opprinnelig innlegg er oppdatert med offentliggjøring av svar fra listekandidater ved forrige valg 5. april 2024.

2. Opprinnelig innlegg er oppdatert med allmenne oppfordring om å spille inn kandidater til nominasjonskomiteen 18. april 2024

Forslag kan enten sendes inn på vestland@hoyre.no

3. Oppdatering 29. Mai 2024
PRØVENOMINASJON I LOKALLAGENE
Det er nå sendt ut alfabetiske lister til prøvenominasjon i lokallagene. Frist for å sende inn resultat av prøvenominasjonen er 25. august. Frist for å sende inn delegatlisten til nominasjonsmøtet er 18. september. Under finner dere de alfabetiske listene for hvert valgdistrikt.

Nominasjonsarbeidet er i gang for Høgre i Vestland