Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ringerike Høyre setter omstilling, vekst og utvikling for kommunen, som den viktigste saken vi som folkevalgte skal jobbe med i årene som kommer.

Se vår politikk

Aktuelt

Erna Solberg på talerstolen under Høyres landsmøte.

Næringsliv

Kommunens sentrale plassering gir et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til arbeidskraft og nærhet til markedet. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktet.

Bo på Ringerike

Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. Muligheten for å bosette seg i kommunen er avgjørende for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, og gode bomiljøer.

Helse

Ringerike skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet.

Runar Johansen - Gruppeleder, Ringerike

Runar Johansen

Gruppeleder, Ringerike

Kontakt

Ringerike Høyre

Nils Helle

Leder
Telefon 91111731

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Kalender

26 okt

FS-saker og politisk "workshop"

Sted: Rådhuset
Dato: 26. okt 2020
Tid: 18:00
29 okt

Politisk verksted

Sted: Rådhuset
Dato: 29. okt 2020
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk