Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Ringerike Høyre setter omstilling, vekst og utvikling for kommunen, som den viktigste saken vi som folkevalgte skal jobbe med i årene som kommer.

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Norske kommunevåpen med Ove Trellevik innfelt. illustrasjon

Næringsliv

Kommunens sentrale plassering gir et naturlig knutepunkt for gods- og persontrafikk, på vei og bane. Dette gir nærhet til arbeidskraft og nærhet til markedet. Tilrettelegging for næringslivet vil være avgjørende for distriktet.

Bo på Ringerike

Ringerike Høyre vil legge til rette for økt boligbygging. Muligheten for å bosette seg i kommunen er avgjørende for å kunne rekruttere og beholde godt kvalifiserte medarbeidere, og gode bomiljøer.

Helse

Ringerike skal være en god kommune for alle, uansett livssituasjon. Kommunens innsats skal vektlegge brukernes prioriteringer og valg, og være tuftet på respekt for enkeltindividet.

Runar Johansen - Gruppeleder, Ringerike

Runar Johansen

Gruppeleder, Ringerike

Kontakt

Ringerike Høyre

Nils Helle

Leder
Telefon 91111731

Dag-Egil Bull Sletholt

Fylkessekretær
Telefon 90969511

Send oss en e-post

Kalender

27 mai

Formiddagstreff Senior Høyre

Sted: Scandic Hotell Hønefoss
Dato: 27. mai 2020
Tid: 12:00
  • Senior
28 mai

Åpent møte om lokal politikk, beredskap og normalisering av lokalsamfunnet

Sted: Scandic Hotell Hønefoss
Dato: 28. mai 2020
Tid: 18:00
Se hele kalenderen

Våre folk